Naar aanleiding van de invoering van de hernieuwde AVG hebben wij op 7 oktober 2018 ons privacybeleid vastgesteld. De inhoud van dit beleid en hoe dit tot stand is gekomen vind u hier.

Privacybeleid EHBO Nieuwleusen

Naar aanleiding van de gewijzigde AVG moest ook het bestuur van KNV EHBO afdeling Nieuwleusen nadenken over de gegevens die zij vastlegt en deelt met onze leden en anderen. Om hierover meer te weten te komen heeft het voltallige bestuur een informatieavond voor verenigingen bijgewoond die de gemeente Dalfsen heeft georganiseerd. Daarnaast ontvingen wij regelmatig nieuwsbrieven van het landelijke KNV bestuur met tips over de wijzigingen van de AVG. In meerdere bestuursvergadering is vervolgens over dit onderwerp gesproken.

Onderwerpen waarbij wij met de gewijzigde AVG te maken hebben zijn:

  • ledenadministratie
  • uitwisseling van persoonsinformatie tussen leden
  • uitwisseling van persoonsinformatie met de KNV en het Oranje Kruis
  • uitwisseling van persoonsinformatie met overige derden

Omdat wij lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO, zijn onze leden ook lid van de landelijke vereniging. Hierdoor worden de persoonsgegevens van onze leden ook in de administratie van de KNV opgenomen. Onze registratie moet dus in ieder geval aan hun eisen voldoen.

Al onze leden zijn in het bezit van een geldig EHBO diploma volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Deze onafhankelijke organisatie ziet erop toe dat wij voor het aflopen van het diploma verlenging van het diploma aanvragen. Doen wij dit niet, dan vervalt het diploma. Voor mensen die bij onze vereniging de beginnerscursus volgen vragen wij een examen aan bij het Oranje Kruis. Ook voor deze organisatie moet onze administratie dus aan hun eisen voldoen.

Vanuit deze basis kwam de vraag “wat willen wij zelf?”. Op basis van de informatie die wij over dit onderwerp kregen en onze eigen wensen hebben wij besloten welke gegevens we vast willen leggen en hoe wij ermee om willen gaan.