Via dit formulier kunt u onze hulpverlening aanvragen. (u wordt extern omgeleid naar een formulier)


Algemene voorwaarden hulpverlening:

 1. Na ontvangst van een hulpverleningsaanvraag wordt deze door ons beoordeeld en ontvangt u een ontvangstbevestiging. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op. Wij hebben het recht een aanvraag te weigeren. Wij zullen u hierover altijd informeren en reden van weigering vermelden.
 2. Een aanvraag moet minimaal 4 weken voor het geplande evenement worden ingediend. Wij laten u uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement weten of wij aan uw aanvraag kunnen voldoen of niet. Omdat wij uitsluitend met vrijwillige EHBO’ers werken hebben wij deze tijd nodig om de bezetting rond te krijgen. Bij meerdaagse evenementen ontvangen wij uw aanvraag om dezelfde reden graag eerder. Later ingediende aanvragen nemen wij wel in behandeling, maar wij kunnen dan niet garanderen dat we voldoende EHBO-ers beschikbaar hebben en hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
 3. Tenzij anders afgesproken, zorgt EHBO Nieuwleusen zelf voor verbandmateriaal, een AED en andere benodigde materialen om eerste hulp te kunnen verlenen. Alleen hulpverleners die duidelijk herkenbaar zijn als EHBO’er of zich kunnen legitimeren als EHBO’er van KNV EHBO Afd. Nieuwleusen hebben toegang tot deze materialen. Er komen altijd minimaal 2 EHBO-hulpverleners naar uw evenement.
 4. Al onze hulpverleners zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma dat voldoet aan de eisen van Het Oranje Kruis. Dit diploma voldoet aan de Europese richtlijnen voor Eerste Hulp. Zij kunnen dit diploma tonen tijdens het evenement.
 5. Onze hulpverleners zullen altijd naar hun beste vermogen eventuele slachtoffers helpen. Ook als het slachtoffer onder invloed van alcohol of drugs is. De hulp blijft dan echter beperkt tot het noodzakelijke om te voorkomen dat het slachtoffer letsel oploopt of bestaand letsel erger wordt. Veiligheid van onze hulpverleners staat hierbij voorop.
 6. Onze hulpverleners zijn niet verantwoordelijk van het vervoer van een slachtoffer naar de huisarts, huisartsenpost, spoedeisende hulp of andere locatie. Eventuele kosten die met dit vervoer samenhangen zijn in principe voor het slachtoffer en kunnen niet op ons of de hulpverleners worden verhaald.
 7. Onze hulpverleners geven alleen informatie over incidenten en/of slachtoffers aan professionele hulpverleners wanneer zij de zorg voor het slachtoffer overnemen. Aan alle andere derden wordt geen informatie verstrekt.
 8. Tijdens het evenement dient u te zorgen voor:
  ■ Een EHBO-post of ruimte waar wij een slachtoffer in privacy en rust (geluidshinder) kunnen behandelen.
  Deze ruimte is voorzien van een aantal stoelen, verlichting en geeft beschutting tegen de weersomstandigheden.
  Ook moeten onze EHBO-ers toegang tot kraanwater hebben. Voldoende consumpties als koffie/thee/fris voor onze hulpverleners en als de dienst meerdere dagdelen duurt, vragen wij ook een eenvoudige maaltijd voor onze hulpverleners.
  ■ Eén aanspreekpunt van de organisatie die aanwezig is tijdens het evenement en (mobiel) bereikbaar is.
  Indien aanwezig: een kopie van het calamiteitenplan en gegevens van beveiliging.
 9. De organisatie van het evenement blijft altijd verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten tijdens het evenement.
 10. Voor de inzet van hulpverleners bij uw evenement brengen wij kosten in rekening. De meest actuele tarieven vindt u op onze website. Wij brengen altijd de werkelijk gemaakte uren in rekening. Wij rekenen 0,5 uur per evenement extra voor het halen en brengen van onze EHBO materialen. Voor evenementen buiten de woonplaats Nieuwleusen, zullen wij een vastgestelde km vergoeding hanteren. Onze penningmeester stuurt u uiterlijk 1 maand na het evenement een nota.
 11. Wij kunnen meer hulpverleners inzetten dan u heeft aangevraagd of dan met u is overeengekomen. Deze extra hulpverleners zijn aanwezig voor opleidingsdoeleinden. Hun inzet wordt niet in rekening gebracht. Wij informeren u hier vooraf over.
 12. Het evenement mag maximaal 30 minuten later zijn afgelopen dan in de aanvraag vermeld. Blijkt tijdens het evenement dat de uitloop langer zal zijn, dan moet u dit ter plaatse overleggen met de hulpverleners. Indien zij bereid zijn om tot het einde te blijven, dan worden de extra uren ook in rekening gebracht.
 13. Wanneer een aanvraag 1 week voor aanvang van het evenement wordt ingetrokken, brengen wij € 25,00 in rekening, tenzij het evenement door omstandigheden niet door kan gaan.
 14. Per evenement brengen wij € 3,50 administratiekosten in rekening.