Algemene informatie over onze hulpverlening

Wij verzorgen graag de hulpverlening voor uw evenement. Onze leden doen dit op vrijwillige basis. Met de inkomsten die wij hiermee verdienen kunnen we de kosten van het verlenen van de hulpverlening dekken.

Denk aan het op datum houden van de materialen, de controle van de AED en het onderhoud van andere materialen die we tijdens een hulpverlening gebruiken. Daarnaast ontvangen de vrijwilligers een kleine vrijwilligersvergoeding en kan de contributie voor alle leden laag worden gehouden.

Uw aanvraag ontvangen wij graag minimaal 4 weken van te voren. Aanvragen die later ingediend worden nemen wij wel in behandeling, maar dan kan het moeilijker worden de aanvraag ingevuld te krijgen. We werken tenslotte met vrijwilligers.

Bij het invullen van uw aanvraag is de landelijke Veldnorm ons uitgangspunt. Deze norm is opgesteld door verschillende organisaties die betrokken zijn bij het verlenen van eerste hulp. In deze keten verlenen wij de burgerhulpverlening.

Tarieven en voorwaarden hulpverlening

Tarieven hulpverlening:

 • € 10,00 per uur per hulpverlener. Een team bestaat standaard uit twee personen. Inzet van meer hulpverleners gaat in overleg met de organisator van het evenement
 • Bij hulpverlening buiten de kern van Nieuwleusen brengen wij € 0,24 per kilometer in rekening.
 • Voor het gebruik van onze eigen tent brengen wij € 25,00 per dag in rekening.
 • Per evenement brengen wij € 3,50 administratiekosten in rekening.
 • Voor spoedaanvragen (binnen een week) brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening
 • Wordt een aanvraag 1 week voor aanvang van het evenement ingetrokken, dan brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening. Uitzondering hierop is als het evenement door omstandigheden niet door kan gaan. Dan brengen wij geen kosten in rekening.

Aandachtspunten uit onze voorwaarden:

 • De organisatie van het evenement zorgt voor:
  • een afgescheiden plek die EHBO Nieuwleusen voldoende herkenbaar kan maken voor het publiek,
  • een plek die voldoende privacy, beschutting en ruimte biedt voor onze EHBO-hulpverleners en eventuele slachtoffers en goed bereikbaar is,
  • voldoende verlichting,
  • stromend water of schoon water in afgesloten flessen (bronwater),
  • minimaal 3 goede stoelen: 2 voor de hulpverleners, minimaal 1 voor eventuele slachtoffers
  • minimaal 1 aanspreekpunt voor de EHBO-hulpverleners die tijdens het evenement aanwezig en (telefonisch) bereikbaar is.
  • voldoende consumpties voor de EHBO-hulpverleners, inclusief eventuele lunch of maaltijd. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop de hulpverlening gevraagd wordt.
 • Onze leden beschikken niet over de aantekening Eerste Hulp bij Drank & Drugs. Voor de meeste evenementen hoeft dit echter geen belemmering te zijn om onze leden in te zetten. Wilt u hierover meer informatie, geef dit aan in uw aanvraag of neem contact op met onze coördinatoren.
 • Weet u niet hoe laat uw evenement afgelopen is? Neem dan een ruime eindtijd op in uw aanvraag. Voor onze vrijwilligers is het heel vervelend als een evenement meer dan een half uur uitloopt. Soms hebben zij na afloop van uw evenement nog andere verplichtingen. Per evenement rekenen wij de uren die wij werkelijk aanwezig waren op uw evenement en daarbij opgeteld 0,5 uur voor het halen en brengen van onze EHBO materialen. Wij ronden daarbij af op een kwartier.
 • Bij alle aanvragen is de Veldnorm ons uitgangspunt.

Onze volledige voorwaarden vindt u onder ‘Hulpverlening‘.

Aanvraag hulpverlening

Zie formulier op de pagina ‘Hulpverlening’